Nå skal de behandle vindparkens dispensasjonssøknad på nytt

Bremanger formannskap skal torsdag behandle Bremangerlandet vindparks dispensasjonssøknad på nytt, etter at Fylkesmannen opphevet formannskapets forrige vedtak om avslag.

Formannskapet i Bremanger skal torsdag behandle Bremangerlandet vindparks dispensasjonssøknad på nytt.  Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Nyheter

Rådmannen sitt framlegg til vedtak torsdag er at det i medhold av plan- og bygningsloven blir gitt dispensasjon for bygging av Bremangerlandet vindkraftverk, i samsvar med anleggskonsesjon gitt i 2017.