Vil koste rundt 30 millioner å sikre den farlige vegen

– Jeg har blitt mer redd for å kjøre denne strekningen etter å ha sett rapporten

I en forstudie bestilt av kommunen ble det pekt på flere farlige forhold ved strekningen Rugsund – Davik på Fylkesveg 616 i Bremanger kommune.

– Jeg kan med sikkerhet slå fast at dette er en farlig vei, avsluttet Hagen etter å lagt fram rapporten for kommunestyret torsdag.  Foto: Louise Nygaard

Nyheter

Sivilingeniør Ragnar Hagen har på oppdrag fra Bremanger kommune laget et forstudie for utbedring av fylkesveien Davik-Rugsund.