Gir fire millionar til lokale trafikksikkerheitstiltak i år:

– Heilt avgjerande for at færre døyr eller blir skadd på norske vegar

Pengane kjem frå samferdselsdepartementets tilskotsordning til lokale trafikksikkerheitstiltak. Ordninga er ein del av regjeringas satsing på trafikksikkerheit.

STØTTE: Drive for Life fekk tildelt 800 000 til sitt prosjekt, «sammen redder vi liv». Formålet er å skape varig åtferdsendring og omsynsfulle trafikantar.  Foto: Samferdselsdepartementet

Nyheter

Norges Lastebileier-Forbund, Trafikksikkerhetsforeningen, Drive for Life, Miljøagentene, Ung i trafikken og Syklistenes Landsforening er blant dei 22 ulike aktørane som har fått støtte i år.