Nå blir det forbudt å campe her og i en annen populær turistbygd på Stadlandet

Nå blir det forbudt å campe i surfebygda Hoddevik.  Foto: privat

Nyheter

Aftenposten viser til Fylkesmannen i Vestland når de melder at allemannsretten blir innskrenket på Stadlandet. Nå blir det forbudt å campe i visse områder i bygdene Hoddevik og Ervik.


Skal regulere populære turistmål for å unngå «villcamping»

Etter å ha vært i dialog med grunneiere om utfordringene, skal Stad kommune nå utarbeide forskrifter for å regulere populære utfartsmål.


Det har pågått en debatt over lengre tid om at det kommer for mange turister til stedet, og flere enn man kan ta imot innenfor de regulerte campingplassene. Nå har Fylkesmannen altså reagert på disse varslene, og det er fordi Fylkesmannen har gitt dispensasjon fra allemannsretten at Stad kommune kunne sette i verk et forbud mot såkalt «villcamping».


Ber staten kutte marknadsføring avplassen:

– Det finst ei grense for kor mykje folk plassen toler


Etter å ha vært i dialog med grunneiere om utfordringene, har nemlig Stad kommune også utarbeidet nye forskrifter for å regulere populære utfartsmål. Disse trådde i kraft 8. juli.


Vil forby villcamping

Er i dialog med grunneigarane om oppheving av allemannsretten

Måndag møtte leiarar og politikarar i Stad kommune grunneigarane på ytre Stadlandet. Der vart det drøfta kva tiltak ein bør legge opp til for å hindre vill-camping på utsatte og verneverdige området på halvøya.


Ifølge Stad kommune er det nå forbudt å campe i Hoddevik innenfor område A og B på dette bildet:

I Ervik er det forbudt å campe innenfor område A på kartet under:

Forbudet gjelder blant annet bruk av alle typer telt, campingvogner og hengekøyer. Det er også lagt ned et totalforbud mot å gjøre opp ild innenfor disse områdene.


Venter parkeringskaos og turistkrasj i sommer

Uvanlig mange på bilferie i Norge vil øke trykket på smale veier og overbelaste parkeringsplasser ved populære utfartsmål og turistattraksjoner.


- Adferdsreglene skal sikre bevaring av kulturlandskapet og kulturmiljøet i Hoddevik og Ervik. Reglene skal særlig ta sikte på å verne dyre- og plantelivet, motvirke ulemper for grunneiernes bruk av området og fremme naturvennlig friluftsliv til glede for alle, skriver kommunen.

Brudd på adferdsreglene kan medføre bortvisning fra området og straffeansvar etter friluftsloven § 39, opplyser kommunen også.