Får halde fram med forsøk og forsking på anlegget i tre år til

Nordfjord Forsøksstasjon får halde fram med forsøk og forsking på sin lokalitet ved Isane i Bremanger fram til 30. mai 2023.

Nordfjord Forsøksstasjon for halde fram med forsøk og forsking på sin lokalitet ved Isane i Bremanger fram til 30. mai 2023.   Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Nyheter

– Lokaliteten er med dette klarert for Nordfjord Forsøksstasjon AS for forsøk/forsking som handlar om utvikling av optimalisert fôr og verknad på helse, velferd og produksjonsresultat under realistiske forhold fram til 30.05.2023, skriv Vestland fylkeskommune i eit brev til Nordfjord Forsøksstasjon AS.