Ber om at politikarane samlar seg for å gje næringa betre vegar

Per Røys ved Palagia i Kalvåg ber om at kommunepolitikarane i Bremanger går saman for å søke om midlar til ubetring av vegnettet.

Per Røys ved Pelagia i Kalvåg ber om at kommunepolitikarane i Bremanger går saman for å søke om midlar til utbetring av vegnettet.   Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Nyheter

Bakgrunnen for at Røys tar kontakt med kommunen er at regjeringa vil gje tilskot til fylkesvegar som er viktige for sjømatnæringa.