Har sendt brev til kommunen

Hytteeigarar er plaga av veistøv

Styreleiaren i Harpefossen Hyttegrend Vel har sendt brev til Stad kommune, med oppmoding om at vegen gjennom hyttegrenda får fast dekke grunna støvplager.

Hytteeigarane langsmed Harpefossvegen er plaga av veistøv, og vil ha vegen asfaltert.  Foto: Google maps

Nyheter

Roar Longva, som er styreleiar i Harpefossen Hyttegrend Vel, har motteke fleire klager frå hytteeigarar på at Harpefossvegen støvar mykje i tørkeperiodar.