Den private barneskolen har vært i drift i to år

– Jeg tror det er lettere for oss å se hver enkelt elev

Den private barneskolen på Bryggja har i disse dager vært i drift i to år. Før skolestart neste mandag er rektor Torgeir Hole fornøyd med utviklingen, og mener skolen har en viktig rolle for bygda fremover.

Rektor Torgeir Hole ved Bryggja skule er fornøyd med utviklingen etter at den private grunnskolen har vært i drift i to år.  Foto: Privat

Nyheter

– Jeg har inntrykk av at bygda ønsker å støtte opp om skolen og at folk ser at skolen er viktig for fremtida til bygda, både når det gjelder det pedagogiske og det sosiale, sier rektor Torgeir Hole ved Bryggja skule, som ble etablert som et privat initiativ da den kommunale skolen på Bryggja ble lagt ned i 2018.