Vil få på plass Gate 8

– Vi har full fart på denne saken, det er ikke noe å lure på

– Det er viktig å få på plass nye boligtomter i Måløy, sier kommunalsjef samfunn, kultur og miljø i Kinn, Rolf Bjarne Sund.

Jobber med planen: Kommunalsjef Rolf Bjarne Sund til venstre. Avdelingsleder arealplan, Anders Espeset. og plansjef Heidi Dyrøy i Kinn til høyre.  Foto: Frithjof Silden

Nyheter

– Vi skal fremme reguleringsplanen for tilførselsveien til politisk behandling i høst, og vi starter med å legge saken fram for Plan- og samfunnsutvalget i Kinn den 1. september, sier Sund.


Roser kommunen for å ha satt fart på prosessen

Snart klare til å sette spaden i jorda for en etterlengtet byutvikling

– Det er et stort trykk fra unge som vil bygge i Måløy, og da er det synd at stedet ikke har tomter klare. Det problemet ønsker vi å bidra til å løse gjennom tomtefeltet vi skal bygge i Gate 8, sier Kent Rune Bugjerde i UNU AS.


– Vi tenker å forlenge Fjellveien mot Idrettsveien nær Måløy stadion, og har sett på ulike løsninger som både skal ivareta trafikksikkerhet og en god utnyttelse av boligfeltet. Alt til en fornuftig pris, legger han til.

Sund sier at den beste løsningen også er den dyreste, og at det er viktig å tenke på kostnader.

– Vi har prøvd å finne en løsning som er god, men som samtidig ikke sprenger budsjettene. Det er det vi nå mener å ha funnet en løsning på.

Han påpeker at dette ikke bare dreier seg om å koble seg opp mot Måløy stadion.

– Det handler ikke minst om å få trafikkavlastning forbi skoler og annet. Idrettsveien blir da en tilførselsvei til de øverste gatene i Måløy, og vi får dermed et endret trafikkmønster i hele gatesystemet. Dette vil ha effekt langt utover bare boligfeltet, så det er et viktig tiltak. Det er også viktig å få på plass en plan som åpner for boligbygging i Måløy. Så vi har full fart på denne saken, det er ikke noe å lure på, sier kommunalsjefen.


– Det er nesten selgers marked, og det er sjelden vi har her

Her går boligsalget så det suser, og kun mangel på tomter og boliger begrenser

Siden 2010 har Boligprodusentene hver måned registrert salg og igangsetting av nye boliger. For april og mai har aktiviteten aldri vært lavere enn i år. Men Kent Rune Bugjerde i UNU Eiendomsutvikling AS sier at disse tallene på ingen måte beskriver aktiviteten i Måløy-området.