Jobber med å utvide testkapasiteten lokalt

Høy testetterspørsel gjør at du ikke slipper unna legens vurdering helt ennå

Målet er å kunne teste alle som ønsker å testes for covid-19 i Stad kommune snarest mulig, men på grunn av den store etterspørselen i overgangsperioden må legetjenesten fremdeles kartlegge behovet for testing og sortere hvem som skal komme først i køen.

– Akkurat i disse dager, når vi ikke er sikre på at vi får testet alle som henvender seg i løpet av en dag, så må vi teste de som er viktigst å teste fram til vi får utvidet kapasiteten litt, sier kommuneoverle Thomas Vingen Vedeld.  Foto: Siri Kolseth

Nyheter

Ettersom helsemyndighetene nå har åpnet for at alle som selv har mistanke om smitte skal kunne teste seg uten å måtte gå via fastlegen, har legetjenesten denne uka opplevd et enormt trykk av innbyggere som ønsker å teste seg.