Vil tillate lokal korona-liberalisering

Kommunane må få høve til å innføre meir liberale koronarestriksjonar enn dei som er innført på nasjonalt plan, meiner KS-leiar Bjørn Arild Gram.

KS-leiar Bjørn Arild Gram meiner det bør opnast for lokale koronatilpassingar også i liberal retning.  Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

– Når kommunane har moglegheit til å innføre strengare koronareglar enn dei nasjonale, bør det òg vere mogleg å ha meir liberale reglar, seier Gram til Kommunal Rapport.