Vil ikkje forlenge driftsperioden før dei veit verknadane vindkraftverket vil ha på fugletrekk

Kinn kommune er negative til å behandle søknaden frå Zephyr AS om forlenging av driftsperiode på Guleslettene vindkraftverk før resultata av etterundersøkingane av verknadane på fugletrekk ligg føre.

Kinn kommune er negative til å behandle søknaden frå Zephyr AS om forlenging av driftsperiode på Guleslettene vindkraftverk før resultata av etterundersøkingane av verknadane på fugletrekk ligg føre.  

Nyheter

Det er kommunedirektør Terje Heggheim si innstilling til formannskapsmøtet torsdag 3. september.