Prosjektet blir sett på vent

Linjenekt fører til at utbygginga vil 90.000 kroner per abonnent

Stad kommune er i gang med ei storstilt utbygging av breiband, og ein nærmar seg full dekning i fleire bygder. Men mellom Drage og Honningsvåg har kommunen støtt på eit problem.

Stad kommune er i gang med ei storstilt utbygging av breiband, og ein nærmar seg full dekning i fleire bygder. Men mellom Drage og Honningsvåg har kommunen støtt på eit problem. Her lokalpolitikar f.v. Jan Vidar Smenes (Ap) og dagleg leiar Svein Otto Melheim Stad Eigedomsutvikling KF.  Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

– Det går ei linje over Dragseidet som Telenor eig, og Enivest har prøvd å få til ei avtale om å få nytte deira linje, men det har dei ikkje klart å einast om. Alternativet er at Enivest må grave ein ny trase på same strekning, og då er det snakk om ei 3,5 kilometer lang grøft. Det er det som gjer at kostnaden blir så høg, seier dagleg leiar Svein Otto Melheim i Stad Eigedomutvikling KF.