Domstein fekk vedtatt privat reguleringsplan

Ber om at ein igjen ser på vegen gjennom industribygda når fiskemottaket no får bygge ut i stor stil

Kommunestyret i Kinn vedtok framlegget til privat detaljreguleringsplan for Domstein AS på Raudeberg tysdag. Edvard Iversen (V) nytta høvet til igjen å peike på at vegen gjennom industribygda sårt treng oppgradering.

Kommunestyret vedtok framlegget til privat detaljreguleringsplan for Domstein AS på Raudeberg. Edvard Iversen (V) nytta høvet til å igjen påpeike at vegen gjennom industribygda sårt treng oppgradering.   Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

– Utbygginga er ein god sak. Det var einstemmig i formannskapet og absolutt noko vi må få til. Men..., sa Edvard Iversen (V), og heldt fram: