Det blei oppheita diskusjon om habilitet og kva som utgjer optimal beredskap for ein ny hovudbrannstasjon. Men politikarane kom til slutt i hamn med ei avgjerd

Kommunestyret sitt oppdrag tysdag var eigentleg å vedta at kommunedirektøren skulle få arbeide vidare med planar og investeringar for ny hovudbrannstasjon i Florø i investeringsbudsjettet for 2021-2024. Det utarta seg til ein større debatt om habilitet, feil i sakspapir, potensielle leigetakarar i eit framtidig bygg og kva slags beredskapsorganisering som er best.

Kommunestyret sitt oppdrag tysdag var eientleg å vedta at kommunedirektøren skulle få arbeide vidare med planar og investeringar for ny hovudbrannstasjon i Florø i investeringsdbudsjettet for 2021-2024. Det utarta seg til ein større debatt om habilitet, feil i sakspapir, potensielle leigetakarar i eit framtidig bygg og kva slags beredskapsorganisering som er best.   Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Då kommunestyret skulle diskutere ny brannstasjon i Florø rett etter saka der ny stasjon i Måløy blei vedtatt, blei det stor debatt om kva som skal ligge i den nye hovudbrannstasjonen, helseteneste, ambulanse, politi.