Mener kommunen har gjort feil når de tillater skyting av hjort i nabolaget

Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter klager på tillatelsen til uttak av hjort i øvre Måløy. Organisasjonen mener blant annet kommunens vedtak er gjort på feil grunnlag.

Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter klager på tillatelsen til uttak av hjort i øvre Måløy. Organisasjonen mener blant annet kommunens vedtak er gjort på feil grunnlag. På bildet er en av hjortene som har funnet seg til rette i lokale hager i Måløy.   Foto: privat

Nyheter

I et brev til Fylkesmannen i Vestland viser NOAH – for dyrs rettigheter til vedtak av 28. august 2020 om tillatelse til uttak av inntil fire hjort, koller og kalver i øvre deler av Måløy sentrum og tilgrensede utmarksområder i perioden 1. september 2020 til 31. oktober 2020.