Slik foreslår trafikktryggingsutvalet at midlar til fysiske tryggleikstiltak blir fordelt

Vi lage snuplass ved barnehage og etablere fartsdemparar og 30-sone på skuleveg

I dag behandlar hovudutval for samferdsel og mobilitet i fylkeskommunen ei sak om tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak i 2020.

I dag behandlar hovudutval for samferdsel og mobilitet i fylkeskommunen ei sak om tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak i 2020.   Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

Blant tiltaka som trafikktryggingsutvalet innstiller på at skal få midlar er Holvik barnehage i Kinn kommune, der ein ønskjer å etablere ein snuplass, og etablering av 30-soner og fartsdemparar på Ytre Skårhaug og Fossebakken i Stad kommune.