Usemje om lovverket i vindkraftsaker

Striden om vindkraftutbygging på land engasjerer mange. Mykje av striden dreier seg om kva lovverk som skal liggje til grunn når ein tildeler vindkraftkonsesjonar.

Striden om vindkraftutbygging på land engasjerer mange. Mykje av striden dreier seg om kva lovverk som skal liggje til grunn når ein tildeler vindkraftkonsesjonar.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Det kom fram då Energi- og miljøkomiteen på Stortinget onsdag inviterte til høyring om stortingsmeldinga Vindkraft på land.