No lyser dei ut den svært sentrale stillinga i kommunen

Stillinga som plansjef i Kinn kommune er ei svært viktig stilling, der avdelinga i tidlegare Vågsøy i fleire år har slite med for lite kapasitet, medan Flora, sjølv om dei har hatt noko meir ressursar, også til tider har slite. No blir den svært sentrale stilling i den nye kommunen lyst ut.

Stillinga som plansjef i Kinn kommune er ei svært viktig stilling, der avdelinga i tidlegare Vågsøy i fleire år har slite med for lite kapasitet, medan Flora, sjølv om dei har hatt noko meir ressursar, også til tider har slite. No blir den svært sentrale stilling i den nye kommunen lyst ut. På bildet heldt dåverande plansjef Heidi Dyrøy foredrag hos Måløy Vekst.   Foto: Måløy Vekst

Nyheter

– Eg har tidlegare opplyst om endringar innan byggesak og planavdelinga. No lyser vi også ut stillinga som plansjef i Kinn, seier kommunedirektør Terje Heggheim.