Anslår kommunesektoren sine koronautgifter til 14 milliardar kroner

Ei arbeidsgruppe beståande av medlemmar frå KS og staten anslår at virusutbrotet har kosta kommunesektoren om lag 14 milliardar kroner i 2020.

Ei arbeidsgruppe beståande av medlemmar frå KS og staten anslår at virusutbrotet har kosta kommunesektoren om lag 14 milliardar kroner i 2020.  Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

− Det er ikkje tvil om at koronapandemien har fått store økonomiske konsekvensar for kommunesektoren. Rapporten vi har fått i dag gir eit godt bilde på korleis sektoren samla er råka av koronakrisa, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister i ei pressemelding.