Informerte dei tilsette i Måløy om nedlegginga torsdag

Meiner ein kan spare store summar på å slå saman dei kommunale kjøkkena til eitt

Kommunedirektør Terje Heggheim leitar etter innsparingsmoglegheiter i kommunen. Eit av dei er å slå saman dei kommunale kjøkkena til eitt felles produksjonskjøkken, i Florø. Torsdag blei dei tilsette på kjøkkenet i Måløy informert.

Kommunedirektør Terje Heggheim leitar etter innsparingsmoglegheiter i kommunen. Eit av dei er å slå saman dei kommunale kjøkkena til eitt felles produksjonskjøkken, i Florø. Torsdag blei dei tilsette på kjøkkenet i Måløy informert.   Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

– I går informerte vi dei tilsette på dei kommunale kjøkkena om eit tiltak innsparingstiltak. I mitt framlegg til økonomiplan ligg det inne å slå saman dei to produksjonskjøkkena til eitt, lokalisert til Florø. I rapporten frå Agenda Kaupang kan vi sjå at det er store summar å spare på det, skriv kommunedirektøren i sitt fredagsbrev.