Krev at forslag om skuleendringar blir skrota

Nordfjordrådet, Nordfjordakademiet, Inviro, Nordfjord opplæringskontor, Stad Vekst, Stryn Næringssamskipnad og Gloppen Næringsorganisasjon reagerer sterkt på fleire av endringane som er føreslegne ved dei vidaregåande skulane i Nordfjord.

Nordfjordrådet, Nordfjordakademiet, Inviro, Nordfjord opplæringskontor, Stad Vekst, Stryn Næringssamskipnad og Gloppen Næringsorganisasjon reagerer sterkt på fleire av endringane som er føreslegne ved dei vidaregåande skulane i Nordfjord.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Dei reagerer òg på at deira innspel ikkje er teke høgde for ved utarbeidinga av skuletilbodet i Vestland for 2021/22.