Ordføreren tror flytting av de eldste elevene kan være en måte å opprettholde et desentralisert skoletilbud på

Ordfører i Bremanger, Anne Kristin Førde, har ikke problemer med å forstå reaksjonene som har kommet i forbindelse med forslaget om å flytte 5.-7. klassingene fra skolen i Ålfoten og Kalvåg. Men akkurat nå ser hun ikke noen annen fornuftig løsning. 
Nyheter

– Dette er ikke lett. Det er vanskelig for alle sammen, og ikke noe vi synes er gøy å gjøre, sier ordføreren.