Stilte seg samrøystes bak nytt opplæringsfartøy til skulen

– Det er eit veldig gledeleg vedtak i Hovudutvalet for opplæring og kompetanse i dag. Bygging av nytt opplæringsfartøy blei samrøystes vedteke, fortel Sigurd Reksnes (Sp) som er medlem i utvalet.

– Det er eit veldig gledeleg vedtak i Hovudutvalet i dag. Bygging av nytt opplæringsfartøy blei samrøystes vedteke, forteller Sigurd Reksnes (Sp) som er medlem i utvalet. Då blir gamle Skulebas som ein ser på bildet, erstatta av eit nytt og moderne opplæringsfartøy.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Han hadde ordet i saka og la vekt på at det er rett å byggje nytt, istadenfor å kjøpe eit brukt fartøy.