Mener det er mulig å flytte all kommunal matproduksjon i Kinn til Florø uten å oppbemanne der

Kommunalsjef helse og velferd i Kinn, Norunn Stavø, sier hun støtter seg på KF Bordgleder sin påstand om at det er mulig å flytte den kommunale matproduksjonen i Måløy til Florø uten å oppbemanne.

– Vi har vært i kontakt med Bordgleder, og de har fortalt oss at de har kapasitet til å produsere og levere tørrmat og middager til måløydelen av kommunen uten å måtte investere i produksjonsutstyr eller øke antallet ansatte, sier kommunalsjef Norunn Stavø.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Flytting av den kommunale matproduksjonen i Måløy til det kommunale foretaket Bordgleder i Florø er ett av mange innsparingstiltak som Kinn kommune har identifisert i samarbeid med konsulentselskapet Agenda Kaupang.