Fylkesveg som er stengt for tyngre køyretøy forsinkar brøytebilen

Vegtrafikksentralen Vest melder at fylkesveg 614 ved Kjelkenes er mellombels stengt for tyngre køyretøy grunna eit trafikkuhell.

Vegtrafikksentralen Vest melder at fylkesveg 614 ved Kjelkenes er mellombels stengt for tyngre køyretøy grunna eit trafikkuhell.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Vegen er stengt for bilar over 3,5 tonn medan personbilar kan passere.

Dette fører også til at brøytebilen som skal opp på Manghildskaret vil bli forsinka.