Saka ligg no hos settefylkesmannen

Uproblematisk å flytte fortøyingane til akvakulturanlegget, meiner dei tre som har sendt inn ny uttale

Statsforvaltaren i Rogaland, som er settefylkesmann eller settestatsforvaltar, i saka der fiskeoppdrettar Blom ønskjer å flytte fortøyningane ved akvakulturanlegget sitt ved Silda i Kinn kommune. Settestatsforvaltaren har bede om tilbakemeldingar frå relevante aktørar, via Kinn kommune, og har fått tre.

Statsforvaltaren i Rogaland, som er settefylkesmann eller settestatsforvaltar, i saka der fiskeoppdrettar Blom ønskjer å flytte fortøyningane ved akvakulturanlegget sitt ved Silda i Kinn kommune. Settestatsforvaltaren har bede om tilbakemeldingar frå relevante aktørar, via Kinn kommune, og har fått tre.  

Nyheter

Saka har versert lenge, naboar og grunneigarar har klaga, og saka har no altså til slutt hamna hos settestatsforvaltaren for endeleg avgjerd. Ved at Blom flyttar på fortøyningane kjem dei utanfor området som er avsett til akvakultur.