Har registrert en positiv prøve fra Kinn

Helse Førde kan melde om en ny positiv prøve fra Kinn kommune.

  Foto: Helse Førde kan melde om en ny positive prøve fra Kinn kommune.

Nyheter

Helseforetaket opplyser om om 1 ny positiv prøve av 197 analyserte prøver fra mandag 18. januar.

Prøvetakingskommuner er Kinn.

Slik ser statistikken ut:

Mandag 11. januar: 2 nye av 227 analyserte prøver

Tirsdag 12. januar: 3 nye av 438 analyserte prøver

Onsdag 13. januar: 0 nye av 345 analyserte prøver

Torsdag 14. januar: 1 ny av 299 analyserte prøver

Fredag 15. januar: 3 nye av 290 analyserte prøver

Lørdag 16. januar: 2 nye av 173 analyserte prøver

Søndag 17. januar: 1 ny av 35 analyserte prøver

Mandag 18. januar: 1 ny av 197 analyserte prøver

Kommunen for prøvetaking er ikke nødvendigvis kommunen der pasienten bor eller har folkeregistrert adresse.

Prøver tatt i området til Helse Førde kan være analyserte i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. Dette er derfor ikke en komplett liste over prøvesvar fra Helse Førde sitt område, men kun de prøvene som Helse Førde analyserer.