Mener omorganisering av natt-tjenesten er forsvarlig

Ifølge kommunalsjef for helse og oppvekst, Randi Ytrehus, i Bremanger gjøres det kontinuerlig vurderinger av bemanningsplanen i de ulike sektorene, inkludert pleie og omsorg. Ytrehus konkluderer med at endringen som nå gjøres på Davik er forsvarlig, basert på tidligere erfaringer.

Ifølge kommunalsjef for helse og oppvekst, Randi Ytrehus, i Bremanger gjøres det kontinuerlig vurderinger av bemanningsplanen i de ulike sektorene, inkludert pleie og omsorg. Ytrehus konkluderer med at endringen som nå gjøres på Davik er forsvarlig, basert på tidligere erfaringer.  Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

– Ut i fra den aktiviteten som har vært ved Klokkartunet, er det faglig vurdert at det er forsvarlig å organisere natt-tjenesten på en annen måte, sier Ytrehus til Fjordenes Tidende.