Nå begynner arbeidet med skipstunnelen

– Om alt går etter planen vil verdens første fullskala skipstunnel stå ferdig i 2025 eller 2026

Kystverket har nå mottatt oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet, som i realiteten gir grønt lys til oppstart av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel, opplyser de i en pressemelding.

Kystverket har nå mottatt oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet, som i realiteten gir grønt lys til oppstart av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel, opplyser de i en pressemelding.  

Nyheter

− Vi skal nå, basert på dette tildelingsbrevet, igangsette prosessene med oppkjøp av eiendommene i området der skipstunnelen skal komme, få på plass en prosjektorganisasjon, utarbeide konkurransegrunnlag og igangsette anbudskonkurranse, forklarer Terje Andreassen.