Forventar å spare 1,8 millionar årleg på omorganiseringa av det kommunale kjøkkenet

Kinn kommune har bestilt ein økonomisk analyse frå PwC på kva omorganisering av det kommunale kjøkkenet i kommunen vil føre til av innsparingar. Konsulentselskapet anslår summen til 1,8 millionar i året.

– Eit av innsparingstiltaka som vart vedtatt etter samarbeidsprosjektet med Agenda Kaupang, var å redusere frå to til eitt sentralkjøkken. Kjøkkenet i Måløy vil då bli eit mottakskjøkken, med ansvar for mottak og utlevering av tørrmat og middagar til institusjon og heildøgnsomsorgsbustader, seier kommunedirektør Terje Heggheim.  Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

– Eit av innsparingstiltaka som vart vedtatt etter samarbeidsprosjektet med Agenda Kaupang, var å redusere frå to til eitt sentralkjøkken. Kjøkkenet i Måløy vil då bli eit mottakskjøkken, med ansvar for mottak og utlevering av tørrmat og middagar til institusjon og heildøgnsomsorgsbustader, seier kommunedirektør Terje Heggheim.