Meiner det må bli krav om utnytting av overskotsvarme frå datasenter

Fylkesutvalet vil at det skal verte eit krav å utnytte overskotsvarme frå varmekraftverk, industri, datasenter og andre anlegg.

Olje- og energidepartementet ber om innspel til eit høyringsnotat om endringar i energilova. Dette bildet er frå Lefdal Mine Datacenter i Lefdal i Stad kommune.  Foto: Privat

Nyheter

Det går fram i ei fråsegn til Olje- og energidepartementet (OED) som fylkesutvalet har vedtatt.