Kommunen seier seg ferdig med saka om muren som rasa ut. Politiet treng meir tid

Etter hendinga der ein mur rasa ut ved Amonda Vista i Måløy, etterlyste Kinn kommune ei forklaring på om grunnforholda ved muren var forsvarleg utgreidd i forkant av prosjektet. No har dei fått svar.
Nyheter

Bakgrunnen for kommunen sitt ønske om ei forklaring var ei bekymringsmelding som kom inn til kommunen.