Er framleis kritisk til etablering av friskule

- Ei etablering av Montessoriskule på Kolset vil få økonomiske konsekvensar for kommunen og vil kunne forsterke utfordringane vi allereie ser med omsyn til elevtalsutvikling og skulestruktur, meiner Bremanger kommune.

Bremanger kommune har no levert sitt svar til Utdanningsdirektoratet.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Pådriverne bak egen friskole på Kolset har justert elevtalet og søker på ny om å få drive som Montessoriskole.