Har fått over 1.000 tilbakemeldinger og klager på den nye eiendomsskatten

Det vil ta flere måneder å behandle de over 1000 tilbakemeldingene og klagene på eiendomsskatten i Kinn. – Vi finner feil som vi skal rette opp, og det skal vi gjøre på skikkelig måte, sier Rune Osa.

Kinn kommune har mottatt over 1000 klager på takstgrunnlaget for eiendomsskatten.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Osa er, i tillegg til å være leder for eiendomsskattekontoret, også ansvarlig for innkreving av kommunale gebyr i Kinn. Han er også prosjektleder for retakseringsprosjektet for eiendomsskatt.