Judith blir leiar for det nye FACT-teamet

Tenesta for psykisk helse og rus i Stad kommune har tatt initiativ til eit kvalitetsløft saman med Nordfjord psykiatrisenter, og markerte nyleg oppstart av eit felles oppsøkande team.

Tenesta for psykisk helse og rus i Stad kommune har teke initiativ til eit kvalitetsløft saman med Nordfjord psykiatrisenter, og markerte onsdag oppstart av eit felles oppsøkjande team.   Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Målet er at innbyggjarar som har vanskar med å nyttiggjere seg ordinære psykiske helsetenester får eit samordna og tilpassa tilbod. Teamet består av psykiske helsearbeidarar, erfaringskonsulent, psykiater og jobbspesialist.