Nytt kurstilbod skal auke sjansane til fast og varig jobb

I ei ny nasjonal satsing får vaksne arbeidstakarar med låg formell utdanning no tilbod om kurs for å kunne ta fagbrev.

Dei nye kursa som no kjem er fordelt på fagområda bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, sal, service og reiseliv og teknologi- og industrifag.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Vestland, Trøndelag og Vestfold og Telemark er dei fylka der regjeringa løyver mest midlar og det blir oppretta flest kurs for å førebu vaksne på å ta fagbrev.