– Har vore utfordrande, men vi har fått veldig god oppfølging av kommunen

Rektoren ved Raudeberg skule seier utbrotet har vore veldig utfordrande, men rosar kommuneoverlegen og lokalt helsevesen for veldig god oppfølging.

Raudeberg skule  Foto: Frithjof Silden

Nyheter

Annelin Refvik er rektor ved Raudeberg skule. Saman med resten av personalet og lærarane ved skulen har dei hatt nokre hektiske dagar.