I dag har vi post i butikk – her hadde de post på eldretunet

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Kavringbilder april 2021: F.v. poststyrer Bjarte Barmen og vikarierende postbud Navjyot Singh Nijjer. Flatraket postkontor i nye lokaler, 1991 juli.  Foto: Fjt arkiv

Nyheter

Bil­det over er fra åp­nin­ga av Flat­ra­ket Post­kon­tors nye lo­ka­ler i Flat­ra­ket Eldretun, i juli 1991.
T.v. post­sty­rer Bjar­te Barmen og t.h. Navjyot Singh Nijjer, som vi­ka­rier­te for Ag­nar Håvik i job­ben som land­post­bud. Wen­che T. Ny­gård var del­tids­an­satt som post­eks­pe­di­tør.