Har bare sju medlemmer igjen. Nå står hjelpekorpset i fare for å bli lagt ned

Vågsøy Røde Kors har stilt opp i 75 år for å hjelpe til i lokalsamfunnet. Men nå står hjelpekorps-delen av organisasjonen i reell fare for å måtte legge ned på grunn av medlemsmangel.

Sliter i motbakke: Vågsøy Røde Kors har for få medlemmer og man står foran et viktig arbeid med å verve frivillige til organisasjonen. Her samlet foran Røde Kors-huset i Måløy styrets nestleder Erik Myrstad (f.v.), omsorgsleder Anne Eikeset, ny hjelpekorpsleder Torill Kvalheim, avtroppende hjelpekorpsleder Torbjørn Melby og operativ leder Andreas Myrstad.  Foto: Siri Kolseth

Nyheter

Nå gjør de derfor igjen et forsøk på å få med flere for å holde redningstjenesten i gang.