Presiserer at det ikkje er snakk om ein klage, men krev likevel eit svar

Formannskapet i Stad har bede ordførar Alfred Bjørlo purre NVE på å få eit svar på om føreslåtte endringar i turbinfundamenta på dei planlagte vindturbinane på Okla er kvalitetssikra av faginstansar.
Nyheter

Det var 16. april at Bjørlo sende det første brevet til NVE. Falck Renewables vil nemleg endre turbinfundamenta på Okla vindkraftverk, men Bjørlo ville ikkje la dette skje utan at endringa er kvalitetssikra av fagmyndigheiter.