Fann ein positiv prøve blant dei 157 analyserte

Ved Helse Førde sin lab er det oppdaga ein ny positiv prøve etter 157 analyserte det siste døgnet.

Ved Helse Førde sin lab er det oppdaga ein ny positiv prøve etter 157 analyserte det siste døgnet.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Søndag morgon melder helseføretaket at denne prøven kjem frå Hyllestad.

No er også den eine av dei to pasientane som var innlagt med covid-19 utskriven.

Laurdag 24. april: 5 nye av 217 analyserte prøver

Søndag 25. april: 1 ny av 147 analyserte prøver

Måndag 26. april: 1 ny av 182 analyserte prøver

Tysdag 27. april: 3 nye av 306 analyserte prøver

Onsdag 28. april: 1 ny av 193 analyserte prøver

Torsdag 29. april: 2 nye av 202 analyserte prøver

Fredag 30. april: 3 nye av 159 analyserte prøver

Laurdag 01. mai: 1 ny av 157 analyserte prøver

Prøvetakingskommunar for positive prøver av nyaste dato: Hyllestad