Innbyggerne har ikke hatt rent drikkevann siden gravearbeidet startet i september

Siden gravearbeidet ved Okla vindkraftverk startet opp i september i fjor har innbyggerne i Borgundvåg på Stadlandet manglet rent drikkevann.

Krysningen av elver og bekker har gjort vannet i springen udrikkelig, skriver NRK.  Foto: Privat

Nyheter

Ifølge NRK får innbyggere i Borgundvåg på Stadlandet levert vanndunker på døra av vindkraftselskapet i mangelen på rent vann i springen.

– Det er ikke slik det skal være, vi trodde de skulle være raske med å ordne dette, sier huseier Knut-Jarle Beitveit til NRK som er skuffa over utbygger.

Beitveit og en annen nabo NRK har snakket med fikk nemlig inntrykk av at ny drikkevannskilde skulle på plass før utbygginga startet.

Til NRK benekter utbygger Falck Renewables dette.

Utbygger skylder forsinkelsen på koronapandemien og lover nå at monteringen skal være ferdig innen to uker. Deretter må godkjenning fra kommunen og Mattilsynet på plass.

Også i Kinn kommune har drikkevann knyttet opp mot vindkraftverk vært et tema.

Bekymringen rundt forurensning av drikkevannet i Florø som følge av Guleslettene vindkraftverk var blant annet et viktig argument for formannskapet i Kinn kommune, som gav et enstemmig nei til forlenging av konsesjonen fra 25 til 30 år i 2020.


Eigne målingar bekreftar at to vindturbinar står for nær drikkevasskjelda til innbyggjarane. No ber kommunen NVE vurdere tiltak

Kinn kommune sine eigne målingar på Guleslettene vindpark viser at turbin T28 og T40 er plassert nærare nedslagsfeltet til Sagatvatnet enn føresetnadane i konsesjonen seier, og det er dermed avvik frå avstandsgrensa på 100 meter.Kommunen sier ja

Ville stille seg bak nabokommunens nei, men ble stemt ned til fordel for rådmannens forslag om å forlenge konsesjonen

Formannskapet i Bremanger slutter seg til rådmannens forslag og stiller seg positive til utsatt frist for idriftsettelse av Guleslettene vindkraftverk og forlenging av konsesjonen til 30 år. Partiene Venstre og Høyre var mot forslaget, men ble nedstemt.Presiserer at det ikkje er snakk om ein klage, men krev likevel eit svar

Formannskapet i Stad har bede ordførar Alfred Bjørlo purre NVE på å få eit svar på om føreslåtte endringar i turbinfundamenta på dei planlagte vindturbinane på Okla er kvalitetssikra av faginstansar.Utbyggarane vil endre på turbinfundamenta. Men det vil ikkje ordføraren gå med på

Falck Renewables vil endre turbinfundamenta på Okla vindkraftverk, men ordførar Alfred Bjørlo (V) i Stad kommune vil ikkje la dette skje utan at endringa er kvalitetssikra av fagmyndigheiter.Gjennomfører synfaring uten Statsforvaltaren

– Veldig lite tillitvekkende og uheldig av NVE

- Det er uheldig at synfaringen ved Okla vindkraftverk gjennomføres uten Statsforvaltaren, sier Stad-ordfører, Alfred Bjørlo (V).Er uenige i kritikken rundt synfaringen

Mener kommunene i lang tid har vært klar over hvem som ble invitert til å delta

Det var utbygger som satte krav om negativ koronatest, ikke vi, forklarer NVE etter synfaringen ved Okla-anlegget denne uka. De reagerer også på uttalelser fra ordfører Alfred Bjørlo om at gjennomføringen av synfaringen er lite tillitsvekkende fra NVE sin side.Krev snarleg tilsyn av anleggsområdet: – No skjer det vi frykta, og har advart mot

Vindkraftmotstandar Bård Inge Fløde meiner NVE og Stad kommune snarleg må kome på bana for å passe på at arbeidet på tilkomstvegen til Okla blir gjort etter boka. Ei bok som han meiner både NVE og utbyggjer for lengst har hoppa over fleire sider i.