Meiner å sjå synergieffektar for denne avdelinga

Teknisk avdeling i Kinn, som har ansvar for dei kommunale vegane, vatn og avløp, formålsbygg, samt parkar og grøntareal, ser gode resultat etter samanslåing til ein kommune, meiner kommunedirektør Terje Heggheim.

– Tenesta opplever gode resultat ved utnytting av ressursar og kompetanse på tvers. Det vere seg erfaringsutveksling, deling av spesialkompetanse innanfor drift og prosjekt, felles innkjøp, utveksling av utstyr med vidare, seier Heggheim i si fredagsoppsummering der han fortel om aktuelle saker i kommunen.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Tenesta opplever gode resultat ved utnytting av ressursar og kompetanse på tvers. Det vere seg erfaringsutveksling, deling av spesialkompetanse innanfor drift og prosjekt, felles innkjøp, utveksling av utstyr med vidare, seier Heggheim i si fredagsoppsummering der han fortel om aktuelle saker i kommunen.