Får 2,4 millionar til å skape kultur- og reiselivsopplevingar på kysten

Stiftinga Kystkultur No! er ein av dei som får tilskot av Vestland fylkeskommune sitt hovudutval til regional bransjeutvikling innan kulturelle og kreative næringar.

Får 2,4 millionar til å skape kultur- og reiselivsopplevingar knytta til kysten  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Stiftinga Kystkultur no! er eit samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og 25 kystkommunar i Vestland fylke. Kinn og Stad kommune er blant kommunane.