Analyser viser at billigste løsning er å rive hele barneskolen og å bygge nytt

Analyser viser at det vil være billigere å rive hele dagens Skram skole enn å prøve å ta vare på gamlebygget. Dette skal også være den løsningen som skolemiljøet ønsker seg.

Analyser viser at det billigste alternativet er å rive hele Skram skole og bygge helt nytt.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Det ble mandag kveld avholdt et møte i prosjektutvalget i Kinn kommune. Prosjektutvalget ble etablert i vår som et organ for å overvåke økonomien i alle prosjekter som har en kostnadsramme på over 10 millioner kroner.