Vil ha svar på om fjerning av fiskerihavnstatusen er i strid med reguleringen for området

Daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag, Henriette Skaar, vil gjerne høre kommunestyret i Kinn sin begrunnelse på at det er greit at Nordfjord Havn har fjernet fiskerihavnstatusen fra kaianleggene dersom det stemmer at dette er i strid med reguleringsplanen.

Daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag, Henriette Skaar, tar konklusjonene i rapporten til etterretning, men stiller likevel spørsmål om hvordan kommunestyret i Kinn kan akseptere at havnestyret har fjernet fiskerihavnstatusen dersom dette viser seg å være i strid med gjeldende reguleringsplan.  Foto: Erling wåge

Nyheter

Kontrollutvalget i Kinn har i en gransking som nettopp ble ferdigstilt, avvist spekulasjoner om havneselskapet hadde myndighet til å gå bort fra en spesiell prioritering for fiskeflåten, og gi lik prioritet og vilkår for alle typer fartøy i Måløy havn.