Vil ikkje ha fangvoll som gjer rasvegen endå farlegare

Kommunestyret i Stad vedtok å starte forprosjektet på ny fleirbrukskai og næringsområde på Lesto i Selje. Men fleire stilte spørsmål ved skredrapporten for området.

Kommunestyret i Stad vedtok å starte forprosjektet på ny fleirbrukskai og næringsområde på Lesto i Selje. Men fleire stilte spørsmål ved skredrapporten for området, deriblant Gunn Sande (Sp).  Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

Skredrapporten blei først tatt opp i førre formannskapsmøte, og baserte seg på eit krav om fangvoll eller fanggjerde, ovanfor og nedanfor den rasutsette vegen.