Motorsykkel hamna utfor vegen – føraren sendt til sjukehus

Naudetatane rykte ved 11.00-tida ut til ei ulukke med ein motorsykkel som hamna utfor vegen .

Illustrasjonsfoto  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Ulukka skjedde i ein knapp venstresving ved Juvatnet på Fv 61 på fjellet mellom Bryggja og Åheim, like nord for fylkesgrensa til Møre og Romsdal.