No rullar dei nye bilane rundt - gamle SFE er blitt Linja

Tidlegare SFE Nett er no Linja AS, dei har bytta ut arbeidsbilane med det nye namnet og logoen.

Frå venstre, montørformann Geir Aarsnes og energimontør Helene Hundeide frå montørbasen i Måløy.  Foto: Frode Grytting

Nyheter

Krav frå NVE, Noregs vassdrags- og energidirektorat om at alle nettselskap skal ha eige namn og logo frå det komande årsskiftet.